W Zakładzie Karnym w Pińczowie odbywają się kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osadzonych

Wykonywanie twórczości własnej również wpływa na kształtowanie odpowiednich postaw osadzonych

Korzystanie przez osadzonych z zajęć sportowych jest jedną z najbardziej popularnych form ich aktywności

Informacja

31.07.2020

Informacja dotycząca zatrudnienia osadzonych

W Zakładzie Karnym w Pińczowie zrealizowano program resocjalizacyjny dla skazanych "Życie bez nałogu"

Podniesienie kwalifikacji zawodowych, ułatwienie powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności to tylko niektóre założenia Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – POWER.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej