Z okazji 100-rocznicy odzyskania niepodległości w zakładzie karnym w Pińczowie realizowane są programy ukierunkowane na poszerzenie wiedzy historycznej oraz zwiększenie świadomości narodowej. "Józef Piłsudski - ojcem niepodległości" to jeden z programów adresowany do osób pozbawionych wolności.

Udział Zakładu Karnego w Pińczowie w obchodach setnej rocznicy urządzenia w cmentarza z okresu I wojny światowej

„Oddajemy” - jak co kwartał

W dniu dzisiejszym w Zakład Karny w Pińczowie odwiedziła wokalistka Aleksandra Dudziak.

Zajęcia profilaktyczno edukacyjne w pińczowskiej jednostce

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej