z okazji Dnia Sekretarki wszystkim Paniom składamy serdeczne życzenia wielu radości, zadowolenia z pracy oraz wszelkiej pomyślności.

Z dniem 23 stycznia 2023 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim mjr. Piotra Kozłowskiego. Wręczenia aktu powołania na stanowisko dokonał ppłk Damian Frańczak Z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory [...]

Już po raz siódmy mieliśmy przyjemność zaczytywać się w dziennikarskich formach, które spływały do naszej jednostki z całej penitencjarnej Polski. Tegoroczny temat należał do tych z kategorii trudnych. Mocno wpisujący się i w samo więzienie jako instytucję izolacyjną, ale także – niestety - w ten rok kalendarzowy z uwagi na prowadzone za naszą wschodnią granicą działania wojenne.

W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim zakończył się kolejny świąteczny program resocjalizacji. Inicjatywy, w których biorą udział więźniowie, mają na celu wzbudzanie woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności.

W związku z realizacją pilotażowego programu Ministerstwa Sprawiedliwości z zakresu edukacji prawnej wśród młodzieży, kształtowania postaw obywatelskich, patriotycznych i niepodległościowych Zakład Karny w Opolu Lubelskim wspólnie z Państwowym Muzeum na Majdanku stworzył Konkurs Literacko-Plastyczny w 80 rocznicę Akcji „Reinhardt” pt. „…Ich popiół został zawieszony między niebem a ziemią…”. Celem wspólnych działań było propagowanie wartości patriotycznych,...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej