W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim zakończył się kolejny świąteczny program resocjalizacji. Zachowanie wszystkich zwyczajów i kultywowanie związanych z nimi obrzędów, staje się łącznikiem między ludźmi. Kultywowanie tradycji może ułatwić skazanym ponowne wejście w rolę społeczną, np. męża, brata czy ojca, pomoże scalić rodzinę. Cykliczność obyczajów daje poczucie bezpieczeństwa zarówno osadzonemu powracającemu do rodziny jak i jego bliskim. Poszanowanie...

W dniu 20 marca br. na terenie opolskiej jednostki przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne dla dwóch klas Zespołu Szkół w Poniatowej. Tym razem treści przedstawiane w ramach ogólnopolskiego programu „ W SŁUŻBIE PRAWU” wzbogacone zostały o informacje dotyczące przestrzegania zasad ruchu drogowego przedstawione przez p. Pawła Gruszkę - Naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie.

W dniu 16 marca 2023 roku w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim, odbyła się roczna odprawa kierownictwa jednostki penitencjarnej, której gospodarzem był mjr Piotr Kozłowski Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. W odprawie udział wziął Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, płk Cyprian Bas.

W miesiącu lutym rozpoczęliśmy realizację ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim wraz ze Stowarzyszeniem Motocyklowym „Furia”, którego założyciele oraz znaczna część członków to funkcjonariusze naszej formacji postanowili połączyć siły i wspólnie zorganizować zbiórkę materiałów plastycznych na rzecz nowo powstałego Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej