W styczniu 2019 roku malborska jednostka rozpoczęła współpracę na rzecz nowego kontrahenta. W związku z powyższym kolejna, odpowiednio wyselekcjonowana, grupa osadzonych uzyskała możliwość podjęcia zatrudnienia poza murami zakładu karnego.

Osadzeni nie mają możliwości spędzenia tego magicznego czasu razem ze swoimi najbliższymi, dlatego staramy się stworzyć namiastkę świąt w zakładzie karnym.

W grudniu br. zakończyła się kolejna edycja programu resocjalizacyjnego przeznaczonego dla skazanych, którzy posiadają dzieci i wykazują motywację do zgłębienia wiedzy na temat wychowania oraz zasad postępowania ze swoimi dziećmi.

W ramach realizacji porozumienia z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Malborku na terenie malborskiej jednostki zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dla grupy osadzonych borykających się z problemem bezdomności na czas po opuszczeniu zakładu karnego.

24 listopada 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Miasta Malborka odbyła się doroczna akademia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, 8 grudnia br. honorowi krwiodawcy zostali nagrodzeni podczas jubileuszowej gali z okazji obchodów 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK.

W dniu 9 listopada 2018 r. w Malborku została zorganizowana zbiórka krwi pod hasłem "100 litrów krwi na 100-lecie niepodległości".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej