W związku z wprowadzanymi zmianami struktury organizacyjnej i przekształcaniu niektórych zakładów karnych w oddziały zewnętrzne, informujemy, że z dniem 1 grudnia 2021 roku Zakład Karny w Koszalinie stał się Oddziałem Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Koszalinie.

Administracja Zakładu Karnego w Koszalinie informuje, iż z uwagi na realizację zaplanowanych przedsięwzięć w jednostce widzenia w dniu 1  grudnia 2021 roku (środa) zostały odwołane.

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznych, w ramach współpracy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, czterech skazanych porządkowało wyznaczony teren Cmentarza Komunalnego w Koszalinie.

W czwartek, 28 października br. na terenie Zakładu Karnego w Koszalinie po raz kolejny zagościł Przedstawiciel Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i kolejny raz odbyło się spotkanie edukacyjne, którego celem było szerzenie wiedzy na temat owadów zapylających, zagrożeń z jakimi się spotykają i sposobów ich ochrony.

W dniu 28.10.2021 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie, kpt. Krystian Kulicz oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Manowo Pan Piotr Nowak, podpisali umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych na podstawie skierowania do pracy.

Z aktywnym udziałem osadzonych w dniach 05-08.10.2021 r. realizowany był projekt pt. „Każdy może poznać tajniki filmu i zostać filmowcem” przez Studio Filmowe EGoFILM Eweliny Gordziejuk współfinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej