Dnia 1 marca 2023 r. osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie w ramach zajęć kulturalno-oświatowych organizowanych poza terenem jednostki uczestniczyli w lekcji historii poświęconej pamięci Żołnierzy Wyklętych z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

System Dozoru Elektronicznego umożliwia odbywanie kary poza murami zakładu karnego. Kontroluje on wykonywanie przez skazanego obowiązków nałożonych przez sąd lub komisję penitencjarną przy pomocy urządzeń elektronicznych.

Na hali sportowej Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie zorganizowane zostało edukacyjne spotkanie dla osadzonych. Gośćmi, którzy odwiedzili jednostkę byli muzycy oraz osoby na co dzień zajmujące się pomocą skazanym oraz byłym skazanym.

W Areszcie Śledczym w Koszalinie przy współpracy z Centrum Integracji Społecznej odbyły się zajęcia z aktywizacji zawodowej dla skazanych.

W Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie odbyło się spotkanie osadzonych z pracownikiem Koszalińskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej

Zgodnie z uchwaloną w lipcu 2022 r. nowelizacją ustawy regulującej działalność więziennictwa, ważny dla całej formacji dzień 8 lutego, dotychczas obchodzony jako święto Służby Więziennej, stał się po raz pierwszy Dniem Tradycji Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej