Funkcjonariusze Służby Więziennej w całym kraju włączają się w pomoc mieszkańcom Ukrainy. Tym którzy do nas przyjechali uciekając przed wojną, jak również tym którzy zostali w swoim kraju walcząc o wolną Ukrainę.

Zakład Karny w Głogowie od samego początku włączył się do pomocy mieszkańcom Ukrainy.

Kobiety w służbie

08.03.2022

Służba jest kobietą. Panie nie przestają zaznaczać swojej obecności w środowiskach mundurowych.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej