W Zakładzie Karnym w Dębicy doszło do poważnego naruszenia bezpieczeństwa i porządku przez skazanych, którzy powrócili do jednostki z zatrudnienia w systemie bez konwojenta pod wpływem alkoholu. Więźniowie zabarykadowali się w pomieszczeniu poczekalni dla odwiedzających, równocześnie w pawilonie "C" wybuchł pożar.

„Ojcowie obecni – dzieci szczęśliwe” to nowy program realizowany w dębickiej jednostce penitencjarnej kierowany do ojców… ojców z więzienia.

Zainaugurowana przez Parę Prezydencką tegoroczna odsłona akcji Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W Dębicy 21 września czytano „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego w gościnnych murach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Na zaproszenie Żołnierzy Armii Krajowej obwodu Dębica "DESER" oraz Komitetu Organizacyjnego obchodów 74. Rocznicy Akcji "BURZA" i Bitwy na Kałużówce w uroczystych obchodach rocznicy w dniu 26 sierpnia 2018 r. wziął udział Dyrektor dębickiej jednostki ppłk Robert Żółkiewicz.

W dniach od 09 do 26 lipca 2018 r. funkcjonariuszom i pracownikom Zakładu Karnego w Dębicy i Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie oraz osadzonym umożliwiono zapoznanie się z twórczością byłych więźniów hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej