Z dniem 11 lutego 2019 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy ppłk. Krzysztofa Kulczyckiego.

75. rocznica rozstrzelania 54 zakładników przez okupanta niemieckiego obok Cegielni w Dębicy.

Grupa Cellfast wydzierżawiła halę i zatrudnia odpłatnie skazanych na terenie dębickiej jednostki penitencjarnej.

Odsłonięcie Pomnika Niepodległości oraz przyznanie Medalu „Dębiczanie Bohaterom” to główne punkty podsumowania uroczystości związanych z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości Polski w Dębicy...

W dniach 16 - 30 listopada 2018 r. pod patronatem Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy ppłk Roberta Żółkiewicza prowadzona była Akcja Honorowego Oddawania Krwi pn.”Mundurowa Krew z Dębicy”.

Zajęcia edukacyjne i kulturalno – oświatowe kształtujące u skazanych postawy obywatelskie i patriotyczne.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej