1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zachęcamy do wzięcia w nim udziału.

Trwa rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w roku akademickim 2021/2022.

KOMUNIKAT

17.03.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Od wielu lat funkcjonariusze Służby Więziennej i pracownicy fordońskiego zakładu karnego angażują się w pomoc na rzecz potrzebujących osób. Jedną z takich form jest zbieranie plastikowych nakrętek. Tym razem Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie i Oddział Zewnętrzny w Strzelewie zorganizowali akcję na rzecz 6-letniego Mikołaja.

To pytanie zadaje sobie wiele osób. Pojawiają się też inne. Jak jest w więzieniu? Co robią strażnicy, oddziałowi? Dla tych którzy poważnie myślą o związaniu swojej przyszłości zawodowej z Służbą Więzienną, wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy fordońska jednostka penitencjarna przygotowuje ofertę stażową.

Rozkazem personalnym z dnia 4 marca 2021 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy ppłk Andrzej Gniot powołał kpt. Wojciecha Rewolińskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej