1 września 2023 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej uczestniczyli w miejskich obchodach 84. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

funkcjonariusze Służby Więziennej angażują się w akcje oddawania krwi udowadniając, że troska o zdrowie innych nie zna barier.

16 sierpnia 2023 roku została podpisana umowa o zatrudnieniu odpłatnym skazanych z tutejszej jednostki penitencjarnej.

Dzień Energetyka

11.08.2023

14 sierpnia obchodzony jest Dzień Energetyka

Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej sprawowali opiekę nad miejscami pamięci narodowej na terenie gminy Biała Podlaska.

1 sierpnia 2023 r. w Białej Podlaskiej odbyły się miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej