Osadzeni z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej w tygodniu poprzedzającym Narodowe Święto Niepodległości brali czynny udział w inicjatywach mających na celu podtrzymywanie oraz krzewienie wartości i tradycji narodowych pod kierunkiem wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych.

11 listopada 2021 r. w Białej Podlaskiej odbyły się uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.

Okres przed zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych jest w szczególności czasem odwiedzin grobów i miejsc pochówku zmarłych osób bliskich. W tym szczególnym czasie, jak i w trakcie całego roku, bialska jednostka penitencjarna pamięta o dbaniu o Miejsca Pamięci Narodowej, których jest opiekunem.

22 października 2021 r. w Białej Podlaskiej odbyły się IX Mistrzostwa Służby Więziennej Okręgu Lubelskiego w Tenisie Stołowym. O zwycięstwo rywalizowało 31 zawodników i zawodniczek.

W bieżącym roku już po raz dziesiąty obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji. Ustanowieniu tego święta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 7 kwietnia 2011 r. przeświecała idea popularyzacji instytucji mediacji i procedur mediacyjnych umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w sposób inny niż postępowanie sądowe.

20 października 2021 r. funkcjonariusze bialskiej jednostki w ramach trwającej akcji pomocowej przekazali Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt AZYL w Białej Podlaskiej pomoc w postaci karmy dla zwierząt.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej