W sprawie przedłużenia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) .

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, ...

W dniu 15.06.2020 r. 30 funkcjonariuszy i pracowników z Zakładu Karnego w Barczewie oddało honorowo krew.

W dalszym ciągu Zakład Karny w Barczewie w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga wspiera Domy Pomocy Społecznej w maseczki ochronne.

W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga Zakład Karny w Barczewie udzielił pomocy w zakresie maseczek ochronnych dla Domów Dziecka.

W sprawie przedłużenia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) .

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej