Kolejny rok z POWER

26.02.2019

Rozpoczyna się kolejny rok uczestnictwa Zakładu Karnego w Sieradzu w szkoleniach zawodowych dla osadzonych realizowanych w ramach POWER 2014-2020.

Pies specjalny pomaga wykrywać niebezpieczne środki odurzające na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu.

Koncert zespołu rockowego '' SILENT'' za murami sieradzkiego zakładu karnego.

Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez współpracę z grupą " POPLON ".

3 funkcjonariuszy sieradzkiego zakładu karnego otrzymało brązowe odznaki honorowych zasłużonych dawców krwi.

Jubileuszowa XX aukcja charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem Zakładu Karnego w Sieradzu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej