Ogólnopolski Tydzień Kariery Zawodowej Sieradz 2019.

Zakład Karny w Sieradzu, w ramach promowania mediacji jako skutecznej formy polubownego rozwiązywania konfliktów, zorganizował dla osadzonych spotkanie z  Przemysławem Majkowskim - Sędzią Sądu Okręgowego w Sieradzu.

Wystawa i wykład o kulturze i sztuce kraju kwitnącej wiśni.

W Zakładzie Karnym w Sieradzu odbyły się obrady Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.

Spotkanie profilaktyczne osadzonych z przedstawicielami Misji Więziennej FYLAKE.

W dniu 14 września 2019 r. na strzelnicy PZŁ w Okręglicy k. Sieradza pod patronatem honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi odbył się Turniej Strzelecki służb mundurowych „Pamięci Poległych Policjantów”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej