Promocja Służby Więziennej oraz Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi.

Wykład historyczno – patriotyczny przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej o/Łódź przeprowadzony w Zakładzie Karnym w Sieradzu w ramach cyklicznych spotkań z historią.

Funkcjonariusze Służby Więziennej przekazują wiedzę, umiejętności oraz doświadczenia zawodowe z zakresu radzenia sobie z agresją werbalną i niewerbalną petentów.

Miting rocznicowy grupy Anonimowych Alkoholików.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych i została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461). W świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 i 1669) Uczelnia jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej