16 sierpnia br. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Warszawie, jako lider konsorcjum zrealizowała na terenie Zakładu karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich cykl szkoleniowo-aktywizacyjny z kursem opiekuna / asystenta osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu sierż. Bartosz Duda, młodszy wychowawca działu penitencjarnego Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich otrzymał odznakę "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

Nowi oficerowie

02.08.2021

Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Leszek Jankowski wręczył mł. chor. Tomaszowi Stamblewskiemu, st. szer. Krzysztofowi Fijałkowskiemu oraz szer. Łukaszowi Traczyńskiemu dekrety o nadaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stopnia podporucznika Służby Więziennej.

O tym w teorii i praktyce uczyli się osadzeni podczas kursu zorganizowanego w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza - Edukacja - Rozwój".

Konieczność życia w epidemii nauczyła nas, że trzeba szukać nowych metod, jakie daje technika, aby móc pracować również nad rozwojem zawodowym. Dlatego dwóch funkcjonariuszy ze strzeleckiej "jedynki" z działu ochrony uczestniczy w zajęciach prowadzonych za pośrednictwem wideokonferencji.

Rekrutacja na studia I stopnia niestacjonarne kierunek penitencjarystyka trwa do 20 sierpnia 2021 roku. Oferta edukacyjna skierowana jest do absolwentów szkół średnich posiadających świadectwo dojrzałości.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej