Szer. Przemysław Karabin pełniący służbę w Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich został uczestnikiem IV edycji telewizyjnego reality show Ninja Warrior Polska, emitowanego w telewizji Polsat.

Wspólne działania wydziału kryminalnego strzeleckiej Policji wraz z funkcjonariuszem Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich, który na co dzień jest przewodnikiem psa specjalnego "Nabu", doprowadziły do ujawnienia substancji odurzających na prywatnej posesji.

W roku 2021 na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich, planujemy zrealizować 2  cykle szkoleniowo-aktywizacyjne dla osadzonych.

Kilku skazanych z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich zostało zaangażowanych do porządkowania terenów wokół Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim. Prace polegały głównie na koszeniu terenów zielonych oraz przycinaniu gałęzi drzew.

Co roku, 14 czerwca, w rocznicę urodzin austriackiego lekarza – patologa i immunologa, noblisty i odkrywcy systemu grup krwi Karla Landsteinera, na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej