23 listopada br. w strzeleckim ratuszu spotkali się Honorowi Dawcy Krwi z terenu Strzelec Opolskich. Wśród nich byli również sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski i st. szer. Krzysztof Fijałkowski, którzy na co dzień pełnią służbę w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Miting AA

19.11.2018

17 listopada br. na terenie strzeleckiej jedynki odbył się otwarty miting AA. W spotkaniu udział wzięli Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Andrzej Tesarewicz oraz kierownik działu penitencjarnego mjr Wojciech Szaradowski.

11 listopada br. pod Pomnikiem Ofiar i Przemocy w Strzelcach Opolskich odbyły się lokalne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w których uczestniczyli także przedstawiciele obu strzeleckich zakładów karnych.

8 listopada br. Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Andrzej Tesarewicz wziął udział w uroczyści odsłonięcia tablicy pamiątkowej w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Kalinowicach.

23 października br. grupa skazanych ze „strzeleckiej jedynki” porządkowała cmentarz komunalny w Strzelcach Opolskich.

Akcja krwiodawstwa

19.10.2018

19 października br. ośmiu funkcjonariuszy strzeleckiej "jedynki" oddało honorowo krew w Strzeleckim Domu Kultury w Strzelcach Opolskich, wspierając potrzebujących blisko 4 litrami krwi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej