W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie mające na celu wznowienie współpracy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku.

W dniu dzisiejszym na terenie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej odbyły się zajęcia edukacyjne związane z prewencją przestępczości wśród młodzieży.

W dniu 13 lutego 2023 roku 31 funkcjonariuszy Służby Więziennej okręgu łódzkiego awansowało na wyższy stopień służbowy.

Dzień Tradycji Służby Więziennej na mocy znowelizowanej ustawy o Służbie Więziennej z dnia 22 lipca 2022 roku zastąpił dotychczas obchodzone święto.

Komunikat

07.02.2023

Informujemy, iż zmianie ulega termin realizacji widzeń z dnia 09.03.2023 r. na dzień 10.03.2023 r. Widzenia w powyższym dniu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

Funkcjonariusz Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi st. chor. Grzegorz Tylkowski został uhonorowany odznaką "Honorowy Dawca Krwi –Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej