W Zakładzie Karnym nr 1  w Łodzi aktywnie jest realizowany Program „Praca dla Więźniów”. Jednym z głównym założeń programu jest wspieranie szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

Licealiści w ZK

31.05.2019

W dniu 29 maja Zakład Karny Nr 1 w Łodzi odwiedzi uczniowie klasy o profilu prawnym XV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Łodzi.

W dniu 17 maja 2019 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi wzięli udział w seminarium z zakresu współpracy i zasad postępowania z osobami z niepełnosprawnością słuchu.

W dniu 25.04.2019 r. skazanych przebywających w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi odwiedzili przedstawiciele Fundacji S.N.A.P. - Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy.

W dniu 6 kwietnia 2019 roku w Hali Sportowej w Ozorkowie zorganizowany został charytatywny turniej halowej piłki nożnej, z którego dochód przeznaczono na pomoc choremu Antosiowi Trębińskiemu.

Teatr w więzieniu

03.04.2019

W dniu 2.04.2019 r. w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi Teatr Kurtyna z Krakowa wystawił dla skazanych kobiet spektakl pt.: "Więzy Krwi".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej