Zakład Karny w Grądach Woniecko w 2018 roku po raz drugi zajął I miejsce w skali kraju pod względem powszechności zatrudnienia osadzonych

Funkcjonariusze Okręgu Białostockiego rozegrali Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Grądach Woniecko oraz Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZFiPw Grądach Woniecko pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku

20 listopada funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach Woniecko odebrali z rąk dyrektora jednostki awanse na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia służbowe.

Informujemy, że w dniach 11 i 12 listopada widzenia nie będą realizowane. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora jednostki w święta i dni ustawowo wolne od pracy przypadające w niedzielę lub poniedziałek widzenia nie odbywają się.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Grądach Woniecko po raz drugi w tym roku włączyli się w ogólnopolską akcję honorowego oddawania krwi

28 października br. na terenie Zakładu Karnego w Grądach Woniecko odbył się koncert zespołu muzyczno-ewangelizacyjnego Theoforos z Łomży

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej