W dniu 31 maja 2019 roku na terenie Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu odbyło się szkolenie ,,BEZPIECZNI w SŁUŻBIE i w PRACY’’, przeprowadzone przez Zakład Karny w Żytkowicach oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie.

W dniu 23 maja 2019 roku, po raz piętnasty radomski urząd pracy, z filią w Pionkach zorganizował Targi Pracy. W gronie wystawców znalazł się Zakład Karny w Żytkowicach reprezentowany przez mł. chor. Paulinę Wieczorek i por. Pawła Wójcika.

Funkcjonariusze działu ochrony Zakładu Karnego w Żytkowicach, w korespondencji kierowanej do osadzonego ujawnili przedmiot niedozwolony w postaci telefonu komórkowego.

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Żytkowicach wzięli udział w obchodach narodowego święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Funkcjonariusze oraz osadzeni Zakładu Karnego w Żytkowicach zbierali plastikowe nakrętki, aby pomóc niepełnosprawnemu dziecku.

W dniu 14 kwietnia 2019 roku w Zakładzie Karnym w Żytkowicach odbył się koncert ewangeliczny.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej