Z uwagi na fakt, iż miesiąc czerwiec kojarzy się nam z Dniem Dziecka w ramach z akcji "Resort Sprawiedliwości Pomaga", zainicjowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku zorganizowali zbiórkę środków higieny osobistej oraz słodyczy dla dzieci z placówki "Nasz Dom" w Bąkowie.

Obchodzony jest w dzień urodzin dr Karla Landsteinera, który w 1901 roku odkrył grupy krwi AB0, a w 1930 roku otrzymał za to nagrodę Nobla. Święto ustanowiono w 2004 roku, aby uhonorować wszystkich ludzi, którzy bezinteresownie dzielą się z potrzebującymi darem życia, jakim jest krew-HONOROWYCH DAWCÓW KRWI.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

W dniu 25 maja 2021 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku wziął udział w powiatowych obchodach Dnia Strażaka.

Komunikat

06.05.2021

Na podstawie art. 13 ust.2 pkt 2 i 7 oraz ust.3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej w związku z art. 247 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze...

W ramach programu „Praca dla więźniów”, Zakład Karny w Kluczborku zwiększa zatrudnienie skazanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej