Zakład Karny w Głubczycach realizuje projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

9 kwietnia br. zastępca kierownika działu ochrony głubczyckiego wiezienia kpt. Andrzej Krupa wziął udział w spotkaniu pn. „Nasi sąsiedzi – Czechy. Spotkanie z kulturą i zwyczajami.”

W ramach długoletniej współpracy edukacyjno - wychowawczej Zakład Karny w Głubczycach systematycznie odwiedzany jest przez grupy młodzieży z różnych szkół z terenu powiatu głubczyckiego. Tym razem była to grupa 60 uczniów ze Szkoły Podstawowej z Lisięcic.

25 marca br. w głubczyckim zakładzie karnym odbyła się roczna odprawa służbowa z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk. Leszka Czereby.

Głubczyckie uroczystości upamiętniające Narodowy Dzień Pamięci żołnierzy Wyklętych - Niezłomnych odbyły się 1 marca br. w Liceum Ogólnokształcących w Głubczycach. W tym wydarzeniu głubczycki zakład karny reprezentował Zastępca Dyrektora kpt. Sławomir Ptak, oddając hołd poległym.

Od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Nabór prowadzi Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej