19 stycznia 2023 r. w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce odbyło się spotkanie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonariuszami działu penitencjarnego oraz działu ochrony.

Oddawanie krwi jest najwspanialszym darem, gestem o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej, darem, który ratuje zdrowie i życie.

W dniu 18 stycznia 2023 roku w siedleckiej jednostce penitencjarnej podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy Zakładu Karnego w Siedlcach z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

Osoby pozbawione wolności w aresztach śledczych i zakładach karnych mają dostęp do więziennej biblioteki. W naszej jednostce jest także wiele punktów bibliotecznych, wokół których skupia się edukacja kulturalna oraz profilaktyka i oddziaływania resocjalizacyjne.

Zacznij realizować noworoczne postanowienia i złóż dokumenty do pracy w Służbie Więziennej już dziś. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie rozpoczął pierwszy nabór w 2023 roku kandydatów do  pracy w swoich jednostkach. Zainteresowani pracą w Służbie Więziennej mogą wybierać z ofert pracy w charakterze wychowawcy działu penitencjarnego, strażnika działu ochrony oraz pielęgniarki lub ratownika medycznego.

W zeszłym miesiącu w naszej cyklicznej rubryce o tajnikach i ciekawostkach związanych ze Służbą Więzienną opisywaliśmy jak pracuje ewidencja zakładu karnego. Dziś skupimy się na dziale finansowym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej