W dniu 16 grudnia 2019 roku zakończył się III Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „To co polskie...” organizowany przez Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce. Patronat nad konkursem objęła Fundacja Dom Kultury.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Radomiu przeprowadzili zajęcia profilaktyczne w Placówce Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznej w Goździkowie.

16 grudnia br., w gmachu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego odbyło się wigilijne spotkanie służb mundurowych Mazowsza.

13 grudnia 2019 r. grochowski areszt gościł grupę zagranicznych studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przebywających w Polsce w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus wraz z Panią dr hab. Katarzyną Dziewanowską.

15 grudnia br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach odwiedzili Pana Zygmunta Goławskiego, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, więźnia sowieckich łagrów, działacza antykomunistycznego i założyciela Związku Sybiraków w Siedlcach.

13 grudnia 2019 r. odbyło się tradycyjne już spotkanie wigilijne, zorganizowane przez Służbę Więzienną, podczas którego skazani mogli podzielić się opłatkiem ze swymi najbliższymi

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej