Na Pomorzu Środkowym pierwsze muzea zaczęły powstawać na początku XX w. W Bobolicach pierwsze muzeum, pod nazwą Heimatmuseum (w znaczeniu – muzeum regionalne), zostało utworzone w 1923 r.

W tym roku osadzony z Aresztu Śledczego w Koszalinie zajął III miejsce w ogólnopolskim przeglądzie konkursowym na audycję radiowęzłową. Audycja wzbudziła zainteresowanie dziennikarki z Polskiego Radia Koszalin.

21 stycznia br. Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie ppłk Wiesława Panaszewska podpisała umowę z Konsorcjum Budowlanym w Koszalinie o zatrudnienie odpłatne skazanych

W dniu 17 stycznia odbyło się wyjątkowe spotkanie. Nasz kolega Paweł Bernat, który zmaga się z nieuleczalną chorobą odwiedził Areszt Śledczy w Koszalinie.

W dniu 23.12.2019 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnem udali się do Archidiecezji Warszawskiej w celu przekazania szopki Bożonarodzeniowej.

W dniu 20 grudnia 2019 w Zakładzie Karnym w Czarnem odbyło się spotkanie opłatkowe. Jak wyglądają te dni w zakładzie karnym wiedzą tylko więźniowie i funkcjonariusze, którym przyjdzie pełnić służbę w trakcie Wigilijnej nocy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej