Skazani ponownie remontowali i porządkowali teren bazy harcerskiej w Borkach. Pomoc skazanych przy pracach społecznych na rzecz hufca ZHP umożliwia porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Białymstoku a ZHP Chorągwią Białostocką.

10 maja 2019r. ppłk Zbigniew Jankowski został oddelegowany do pełnienia obowiązków na stanowisku Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.

Czujny nos Nobla

08.05.2019

Kontrola paczki higieniczno-odzieżowej dokonana w dniu 7 maja 2019 roku udaremniła przemyt substancji niedozwolonych na teren Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

W środę przed południem 24 kwietnia br. funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Przytułach Starych wzięli udział w „Dniu Służb Mundurowych”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Troszynie.

W dniu 16.04.2019r., w miejscowości Kulkówka pod Warszawą odbyło się spotkanie Wielkanocne Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Przytułach Starych reprezentował st. chor. w st. sp. Piotr Wiktorski.

Legenda polskiego bluesa Jarosław Tioskow - o profilaktyce uzależnień.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej