Prezenty dla dzieci

02.06.2021

Przedstawiciele Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim w Dniu Dziecka przekazali podopiecznym Domu Dziecka w Sowczycach słodycze, sprzęt AGD i myszy – maskotki.

Z okazji Dnia Dziecka kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Nysie po raz kolejny umożliwiła osadzonym odbywającym karę pozbawienia wolności przeprowadzenie akcji dobrowolnej zbiórki – tym razem słodyczy dla dzieci, które są podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Sytuacja epidemiczna w Polsce spowodowała, że wielu ojców przebywających w Zakładzie Karnym w Głubczycach nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu z dziećmi. Pozostają częstsze rozmowy telefoniczne i widzenia on-line przez komunikator internetowy. Na co dzień jedni i drudzy odczuwają tęsknotę.

Tytułowe myszy to efekt programu „Szyjemy-Resocjalizujemy”. Pandemia koronawirusa postawiła przed nami nowe wyzwanie, w wyniku którego w ubiegłym roku powstał program, w trakcie którego osadzeni szyli maseczki ochronne. Obecnie, gdy ilość zachorowań spada, a obostrzenia epidemiczne są sukcesywnie luzowane, w ramach programu postanowiliśmy zadbać nie tylko o ochronę zdrowia i życia, ale również dobre samopoczucie i radość dzieci.

Dzisiaj po raz ostatni płk Mariusz Dubielczyk pełnił służbę na stanowisku Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu. Po wielu latach służby odchodzi na zasłużoną emeryturę. Przez minione dwa lata zarządzał brzeską jednostką penitencjarną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej