Zakład Karny w Głubczycach nadal uczestniczy w akcji szycia maseczek ochronnych wielokrotnego użytku. Przy tym przedsięwzięciu zaczęliśmy owocną współpracę z głubczyckim zakładem krawieckim „Szyciarnia”, który jest powiatowym koordynatorem szycia ochronnych maseczek.

Zakład Karny w Sierakowie Śląskim od początku trwania akcji przekazał 2 tys. maseczek uszytych przez skazanych. Inicjatywa odbywa się w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej.

15 kwietnia br. Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich przekazał 400 maseczek wielokrotnego użytku do Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim oraz 300 maseczek do Domu Pomocy Społecznej w Szymiszowie.

W związku z dzisiejszą trudną sytuacją panującą w kraju, Zakład Karny w Głubczycach włączył się w akcję szycia maseczek ochronnych. Dzięki współpracy z lokalnym zakładam krawieckim „SZYCIARNIA” oraz  Starostwem Powiatowym pozyskano niezbędne materiały, a skazani w ramach zajęć kulturalno - oświatowych bardzo chętnie włączyli się w akcję.

Służba nie drużba. W trakcie świąt Służba Więzienna nie odpoczywa. Nieustannie swoje działania kieruje na zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę społeczeństwa. Działamy w wielu wymiarach. Pełnimy funkcje ochronne oraz realizujemy zadania resocjalizacyjne i readaptacyjne. Podejmujemy i angażujemy się w różnorakie prospołeczne i obywatelskie inicjatywy. Tym razem udało nam się wesprzeć szczytną inicjatywę opolskich krawcowych.

Panująca epidemia koronawirusa nie zmniejsza, lecz zwiększa zapotrzebowanie na krew. Wielu dawców ze względu na chorobę lub zakażenie zostało zdyskwalifikowanych. Oddawanie krwi jest jednak nadal bezpieczne, co udowodnili funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej