Przeprowadzony pilotaż pomoże wykorzystać w całym kraju procedury mediacji przede wszystkich dla dobra osób pokrzywdzonych – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas zorganizowanej w Lublinie przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości konferencji. Podsumowuje ona projekt „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”.

Instalacja fotowoltaiczna wykorzystuje proces produkcji energii elektrycznej z darmowego źródła energii - promieniowania słonecznego. Ogniwa fotowoltaiczne przechwytują promienie świetlne, a następnie inwerter zamienia prąd stały wytworzony w panelach na prąd zmienny.

Skazani z Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych w ramach, których mieli okazje poznać lokalną historię: Żołnierzy Wyklętych oraz bitwy Legionistów Polskich 1914 r.

W ostatnich miesiącach funkcjonariusze zamojskiej jednostki penitencjarnej odwiedzają szkoły ponadpodstawowe, a także uczestniczą w wydarzeniach plenerowych Zamościa i Zamojszczyzny. Celem wizyt jest przybliżenie uczestnikom spotkań zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej.

Dwa ważne wydarzenia z udziałem dr. Marcina Romanowskiego, Wiceministra Sprawiedliwości i kierownictwa lubelskiej Służby Więziennej odbyły się w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie i  placówce opiekuńczo-wychowawczej „Nasz Dom" w Tuligłowach.

Ekologia, to wyzwanie którego podjął się mjr Dariusz Biszczanik z ZK Zamość.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej