W dniu 13 grudnia 2022 r. funkcjonariusze bytomskiego aresztu udzielili pomocy ofiarom wypadku drogowego.

Zbliżający się czas Świąt Bożego Narodzenia to czas radości ale też czas, który skłania ludzi do refleksji nad swoim dotychczasowym życiem. Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu czynią starania, by także osoby po-zbawione wolności przy tej okazji dokonały takich rozważań. Podejmują szereg inicjatyw mających na celu pokazanie osadzonym, jak olbrzymie znaczenie ma dzielenie się z innymi. Dzięki ich staraniom skazani...

W dniach 21-24 listopada br. odbyło się szkolenie z zakresu działań konwojowych dla etatowych i nieetatowych grup konwojowych z jednostek podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Katowicach.

25 listopada 2022 roku w Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu odbyły się rozgrywki szachowe, w których udział wzięli osadzeni z całej Polski. Czwarta edycja rozgrywek została rozegrana za pośrednictwem łącza internetowego.

21 listopada 2022 roku w Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu odbyły się miniwarsztaty dla młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu połączone z prelekcją dotycząca specyfiki pracy psychologa penitencjarnego.

15 listopada 2022 roku funkcjonariusze Służby Więziennej bytomskiej jednostki uczestniczyli w kolejnej edycji wydarzenia „Zawód od kuchni”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej