Osadzeni uczestniczyli w wystawie czasowej zorganizowanej z okazji 80. rocznicy Kongresu Polaków w Niemczech

Trwają prace reorganizacyjne jednostki

Osadzeni z Aresztu Śledczego w Złotowie uczestniczyli w remoncie Muzeum Ziemi Złotowskiej

Rok 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Nowy kapelan Aresztu Śledczego w Złotowie

Profilaktyka uzależnień jest jedną z podstawowych sfer oddziaływania w ramach realizacji programów readaptacji

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej