Komunikat

19.04.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z dniem 1 kwietnia 2021 r. zmieniła nazwę na Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości. Aktualnie prowadzony jest nabór na studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej w roku 2021/2022 na kierunku Penitencjarystyka.

To już kolejny rok, w którym Areszt Śledczy w Częstochowie przyłączył się do zbiórki plastikowych nakrętek pod nazwą „Nakrętkowa Częstochowa”

Zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, 8 lutego obchodzimy święto Służby Więziennej. To właśnie 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych - pierwszy akt prawny regulujący organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa

W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Częstochowie przekazali 5000 maseczek dla Stowarzyszenia Pomoc Na Dłoni.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej