Przez cały listopad w kościołach rzymsko - katolickich odprawiane są tzw. „wypominki”. To szczególna pamięć o zmarłych, w czasie której przywołując ich imiona i nazwiska, zanosimy za nich modlitwy i śpiew. Tradycja sięga X wieku.

11 Listopad 1918r. to jedna z najważniejszych dat w naszej historii . Symbolicznie przyjmuje się, że właśnie tego dnia po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.

Dla katolików 1 listopad to święto „Wszystkich Świętych”, ale dla znakomitej większości społeczeństwa także dzień pamięci o tych, którzy odeszli na zawsze…

Wędkarstwo to bez wątpienia hobby dla cierpliwych, lubiących kontakt z przyrodą i jednocześnie mających we krwi żyłkę rywalizacji.

Mediacje Szansą na rozwiązanie konfliktu

Już od wczesnych godzin rannych 30 września 2016 roku na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Strażackiej 1 w Lubsku ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze oczekiwał na chętnych do podzielenia się „cząsteczką siebie”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej