Pomocni nawzajem

22.08.2018

W lipcu i sierpniu br. w Areszcie Śledczym w Opolu oraz Oddziałach Zewnętrznych w Turawie i w Opolu realizowany był program resocjalizacyjny dla skazanych, w tym osadzonych niepełnosprawnych pn. "Pomocni nawzajem". Uczestniczyło w nim łącznie 27 skazanych kobiet i mężczyzn.

10 sierpnia br. na terenie Aresztu Śledczego Opolu oraz podległego mu Oddziału Zewnętrznego w Turawie przeprowadzono szkolenie przewodników i tresurę psów w zakresie wyszukiwania środków odurzających i substancji psychotropowych.

W sierpniu br. zakończyła się kolejna edycja programu readaptacji społecznej, skierowanego do skazanych kobiet, odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym w Turawie pt. "Chcę być rodzicem".

Żołnierze z batalionu medycznego 10 Opolskiej Brygady Logistycznej zaprezentowali skazanym kobietom z Oddziału Zewnętrznego w Turawie zasady udzielania pierwszej pomocy. Na taką naukę nigdy nie jest za późno.

Dział ochrony to najliczniejsza grupa reprezentująca Służbę Więzienną. Funkcjonariusze pełniący w nim służbę, realizują jedno z najważniejszych zadań stawianych przed naszą formacją - ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarówno wewnątrz jednostki, jak i poza nią.

6 lipca br. grupa teatralna „Widno -kręgi” z Oddziału Zewnętrznego w Turawie odwiedziła Dom Pomocy Społecznej w Ozimku prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P.N.P. Skazane przedstawiły pensjonariuszom własną interpretację bajki „Królewna śnieżka”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej