Święto Policji zostało ustanowione przez Sejm w 1995r., przypada 24 lipca.

„Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu Dziękuje Darczyńcy ZK Inowrocław, OZ Toruń za darowiznę na rzecz bezdomnych zwierząt.”

W Oddziale Zewnętrznym w Toruniu odbyło się spotkanie dotyczące tolerancji wobec osób niewidomych.

W Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu odbyły się Targi Pracy, podczas których funkcjonariusze Służby Więziennej prezentowali ofertę zatrudnienia w szeregach naszej formacji.

6 czerwca ppłk Magdalena Zwierzchowska - Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu podpisała umowę o współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Toruniu przy ul. Generała Józefa Bema 23/29.

Toruńskie anioły

02.06.2019

Funkcjonariusze i osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Toruniu zaangażowali się w przygotowanie Michaylandu, festynu z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Stowarzyszenie "Oratorium".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej