Powszechnie wiadomo, że sport jest jedną z najbardziej popularnych form aktywności człowieka. Regularne uprawianie sportu pozwala na zachowanie dobrej kondycji fizycznej jak i psychicznej.

zajęcia kulturalno-oświatowe

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

#SZCZEPIMYSIĘ

06.05.2021

„Czy warto się szczepić przeciw wirusowi COVID-19?”

Uroczystości 2 i 3 maja w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej