Trwają zajęcia praktyczne w ramach kursu "Operator wózka widłowego". Nowa grupa osadzonych zdobędzie przydatne kwalifikacje zawodowe.

Program społecznej readaptacji osadzonych wykorzystujący umiejętności społeczne i poznawcze

Służba Więzienna bierze udział pracach związanych z programem organizowanym przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pn. Odnowa Wsi Dolnośląskiej.

Trwają zajęcia praktyczne w ramach kursu zawodowego „Ogrodnik”

W jednostce realizowany jest cykl szkoleniowo-aktywizacyjny ”Ogrodnik i pierwsza pomoc przedmedyczna”

Ochrona przyrody może być ciekawą formą zajęć readaptacji społecznej osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej