Jak zdobyć legalne środki na utrzymanie po wyjściu na wolność? Jak skutecznie starać się o pracę? Gdzie można uzyskać pomoc?

Próby przemiany własnej osobowości wiodą różnymi drogami. Dla niektórych inspiracją do bycia lepszym może być spotkanie z bluesowym artystą.

Remontowa dwunastka

13.11.2019

Dwunastu osadzonych szkoli się na poddaszu budynku Oddziału Zewnętrznego w Opatówku. To kolejni uczestnicy kursu budowlanego.

Skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Opatówku zaproszono na konfrontację z „Mocarzem”. Stawką jest uchronienie ich przed zgubnymi skutkami uzależnienia.

Palacze z papierami

08.10.2019

Zakład Karny w Starem Bornem umożliwił kolejnej grupie osadzonych zdobycie uprawnień palacza centralnego ogrzewania. Stanowi to dla nich przepustkę do podjęcia pracy w kotłowni.

Pochylając się nad problemami osób niepełnosprawnych, skazani mieli okazje do refleksji nad własnymi postawami i podejściem do życia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej