Tegoroczny Światowy Dzień Ziemi przebiegał pod hasłem: „Walka z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpadami”.

W Areszcie Śledczym w Olsztynie od 2016 roku na podstawie Porozumienia dotyczącego bieżącej współpracy Służby Więziennej i Służby Kuratorskiej działa Zespół ds. readaptacji społecznej osób skazanych, objętych działaniami w trybie art. 164 § 1 Kkw.

29 marca 2018 r. z inicjatywy Pana Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie por. Gawła Gałdzińskiego w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy i pracowników SW na temat nowych środków psychoaktywnych, tzw. „dopalaczy”.

Od dnia 30 listopada 2017 r. w Oddziale Zewnętrznym w Olsztynie funkcjonuje nowa - autorska forma zatrudnienia nieodpłatnego. Osadzeni zatrudnieni w jej ramach zajmują się produkcją kopert pocztowych.

W Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie odbyło się wyjątkowe spotkanie osadzonych z rodzinami i osobami bliskimi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej