Na fali pomagania

03.03.2021

Torby shopperki trafiły do seniorów z zaprzyjaźnionego Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach.

Dalsze obostrzenia epidemiczne

Funkcjonariusze Służby Więziennej w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem ponownie dostarczają ciepłe posiłki kombatantom.

Komunikat Od dnia 01.03.2021r. paczki higieniczne realizowane w Zakładzie Karnym w Krakowie – Nowej Hucie powinny spełniać następujące wymagania:

Ciągłość działań przeciwepidemiologicznych

Pomaganie ma sens

27.01.2021

W ramach akcji #Resort Sprawiedliwości Pomaga 26 stycznia 2021 roku Zakład Karny w Krakowie - Nowej Hucie przekazał 5000 sztuk maseczek ochronnych Powiatowi Proszowice, które zostaną przekazane najbardziej potrzebującym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej