W ramach organizowanych zajęć kulturalno-oświatowych pod nazwą "Bliżej wolności", skazani z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczą w wycieczkach rowerowych

Grupa teatralna Epizod z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim wystawiła w ramach Nocy w Teatrze 2018 spektakl „Szekspir”

Osadzeni z ostrowskiej jednostki wzięli udział w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej.

Osadzeni przygotowują się do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu

Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim podjął w okresie Wielkiego Postu szereg inicjatyw mających na celu przygotowanie osadzonych w wymiarze duchowym do Świąt Wielkiej Nocy

Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim kontynuuje działania prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej