Pandemia wymusiła ograniczenie kontaktów osadzonych ze światem więziennym. Nie dotyczy to wyłącznie widzeń z osobami bliskimi, utrudnione jest także pełnienie posług religijnych. Więziennicy i kapelan z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu znaleźli jednak sposób, aby osadzeni mogli w nich uczestniczyć.

Święta w pandemii

23.12.2020

Funkcjonariusze motywują osadzonych do uczestniczenia w oddziaływaniach resocjalizacyjnych, w ramach których wykonują oni kartki i ozdoby świąteczne oraz przygotowują świąteczną paczkę dla dzieci z Domu Dziecka w Kaliszu

Jednostka włączyła się w ogólnopolską akcję oddawania krwi i osocza „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”

KOMUNIKAT

23.10.2020

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i objęciem powiatu kaliskiego strefą czerwoną - w Oddziale Zewnętrznym w Kaliszu wstrzymuje się udzielanie widzeń.

Uczniowie jednej z klas drugich I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu wraz ze swoja wychowawczynią zwiedzili zabytkowy, już nieczynny, Zakład Karny w Kaliszu. Po obiekcie oprowadzała młodzież kierownik Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu.

W Oddziale Zewnętrznym w Kaliszu gościł pan Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski wraz z Rektorem-Komendantem Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki płk. dr. Marcinem Strzelcem

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej