Wychowawczyni wspólnie z psycholożką zorganizowały zajęcia w Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnień „KARAN” dla grupy osadzonych, u których rozpoznano uzależnienie od narkotyków lub dopalaczy

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim w ramach programu readaptacyjnego „Artysta” wspomagają kaliskich pielgrzymów

W ramach organizowanych zajęć kulturalno-oświatowych pod nazwą "Bliżej wolności", skazani z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczą w wycieczkach rowerowych

Grupa teatralna Epizod z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim wystawiła w ramach Nocy w Teatrze 2018 spektakl „Szekspir”

Osadzeni z ostrowskiej jednostki wzięli udział w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej.

Osadzeni przygotowują się do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej