W Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu i Ładu Publicznego oraz Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia powiatu zawierciańskiego

Zielona Ziemia

04.05.2018

W asyście funkcjonariuszy Służby Więziennej skazani uprzątali pobliskie lasy otaczające Oddział Zewnętrzny w Ciągowicach.

Funkcjonariusze Służby Więziennej oraz osadzeni uczestniczyli w uroczystościach Drogi Krzyżowej na terenie zakładu karnego.

Służba Więzienna wspiera kolejne inicjatywy społeczne.

W Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach Zakładu Karnego w Wojkowicach wystąpili artyści z Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie”.

Służba Więzienna organizuje zajęcia z pierwszej pomocy dla skazanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej