Przyczyny wejścia w konflikt z prawem i rola Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa. To zagadnienia, z którymi może się zapoznać młodzież powiatu szczecineckiego w ramach kampanii społecznej organizowanej przez ZK Szczecinek.

Kolejny raz gościliśmy przedstawicieli ruchu Anonimowych Alkoholików, którzy swoim świadectwem pokazują, że wyjście z choroby alkoholowej jest możliwe.

11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała zwierzchnią władzę wojskową oraz naczelne dowództwo nad wojskiem polskim Józefowi Piłsudskiemu. Od tego momentu rozpoczął się dynamiczny proces odbudowy Państwa Polskiego po 123 latach zaborów.

W Zakładzie Karnym w Szczecinku gościliśmy przedstawicieli fundacji "Zastopuj" z Koszalina.

W ciągu najbliższego roku na terenie Zakładu Karnego w Szczecinku zostanie przeprowadzonych szereg inwestycji infrastrukturalnych, których celem będzie konserwacja pawilonu penitencjarnego oraz budynku administracji.

Jako prekursorzy w penitencjarnej Polsce rozpoczęliśmy w listopadzie 2008r. program readaptacji społecznej polegający na rozwijaniu wrażliwości emocjonalnej skazanych przy okazji opieki nad czworonogami w schronisku dla zwierząt w Szczecinku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej