Służba Więzienna pod względem wzrostu wynagrodzeń musi być zawsze traktowana tak samo jak inne służby mundurowe. Takie zdecydowane stanowisko Ministra Sprawiedliwości było respektowane od 2015 roku z korzyścią dla blisko 30 tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Warszawie Bemowie w taki sposób w ramach swojej wychowawczej działalności ukierunkowują swoich podopiecznych, że to właśnie tym razem skazani wyszli z pomysłem nagrywania bajek na płyty, które miały być przekazane według ich myśli dzieciom. Nadzór merytoryczny spoczywał na wychowawcach. Kadra penitencjarna miała także wpływ na wybór fundacji, której zostały przekazane małe dzieła. Ponieważ każda płyta, została...

W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie Bemowie zakończył się kurs zawodowy o profilu pracownik robót wykończeniowych w budownictwie który realizowany był przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie Bemowie trwa druga edycja programu pt ”Poczytaj Mi Tato” w trakcie programu skazani czytali i nagrywali bajki na płyty, które będą w najbliższym czasie przekazane ich dzieciom. Okres nieprzypadkowy, zbliżają się bowiem Mikołajki, więc milusińscy otrzymają od Mikołaja bajki nagrane przez ich ojców, które mamy nadzieje będą odtwarzać przed snem i zasypiać z uśmiechem. Płyty zostały ozdobione przez skazanych zgodnie...

W ramach projektu POWER realizowany jest w służewieckiej jednostce kurs zawodowy o profilu malarz.

W Oddziale Zewnętrznym na warszawskim Bemowie rozpoczęto program szycia maseczek w ramach ogólnopolskiej akcji szycia maseczek #ResortSprawiedliwosciPomaga Do udziału w programie zostali zakwalifikowani chętni skazani.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej