W polskich więzieniach jest 139 bibliotek i kilkadziesiąt punktów bibliotecznych, w których znajduje się 1 404 740 woluminów. W 2019 roku zanotowano 769 014 wypożyczeń książek przez osadzonych.

W związku z dzisiejszą (22 kwietnia br.) publikacją gazety „Fakt” pt. „48 mln na podwyżki dla swoich ludzi”, Ministerstwo Sprawiedliwości oświadcza, że zawarte w niej informacje są nieprawdziwe lub zostały zmanipulowane.

Z dniem 22 kwietnia 2020 roku Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał płk. Waldemara Miksę na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi.

Z dniem 21 kwietnia 2020 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej mianował płk. Włodzimierza Głucha na stanowisko Dyrektora Biura Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

- Przeszło miesiąc temu podjąłem decyzję, że wszystkie możliwości produkcyjne w przywięziennych wytwórniach zostaną skierowane na niesienie pomocy potrzebującym, w ramach akcji przeciwdziałania pandemii koronawirusa. Przez ten czas wyprodukowano w zakładach przywięziennych milion maseczek. Są wykorzystywane w miejscach największej potrzeby, a także przez różne służby ratownicze i medyczne – powiedział na dzisiejszej (17 kwietnia 2020 r.) konferencji...

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane w tym roku szkolnym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jako prowadzący brali w nich udział wiceministrowie sprawiedliwości.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej