Na łamach Forum przedstawiamy stuletnie dzieje formacji oraz drogę, która prowadziła do stworzenia pierwszej pragmatyki służbowej. Przedstawiamy też program VI Kongresu Penitencjarnego, który będzie poświęcony systemowi penitencjarnemu w stulecie odzyskania niepodległości państwa.

Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej przedstawił Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej gen. Jackowi Kitlińskiemu sprawozdanie z działalności za ubiegły rok.

W Centrach Kształcenia Ustawicznego w zakładach karnych i aresztach śledczych kształci się ponad 3000 słuchaczy. Skazani w więziennych szkołach mogą uczyć się na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, szkole policealnej oraz na kursach zawodowych.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" pozwoliła na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w więziennictwie.

Piotr* ma 36 lat, w zakładzie karnym przebywa od sierpnia zeszłego roku. Spowodował wypadek samochodowy będąc pod wpływem alkoholu. Do końca kary został mu jeszcze niecały rok. W zakładzie karnym pracuje, dobrze się sprawuje. Razem ze swoją narzeczoną postanowili się pobrać, nie chcieli dłużej czekać, uroczystość odbyła się w Zakładzie Karnym w Tarnowie.

Poniżej odpowiedź na pojawiające się w mediach informacje prasowe dotyczące Stefana W.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej