W dniach 29-30 października w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się narada koordynacyjna podsumowująca włączenie segmentu wykonywania ustawowych obowiązków podmiotu dozorującego w Systemie Dozoru Elektronicznego do zadań więziennictwa.

Aktualna sytuacja więziennictwa, stan bezpieczeństwa, realizacja programu „Praca dla więźniów”, ocena procesu przejmowania całości zadań związanych z systemem dozoru elektronicznego oraz realizacja zadań związanych z wykonaniem budżetu, to podstawowe tematy poruszane podczas odprawy kierownictwa Służby Więziennej.

W dniu 19.10.2018 r. na strzelnicy sportowej LOK w Białogardzie odbyły się X Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie.

12 października na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu funkcjonariusze Służby Więziennej rywalizowali w strzelaniu sportowo-myśliwskim o Puchar Dyrektora Okręgowego SW we Wrocławiu

W ramach „19. PKO Poznań Maraton” odbył się V Ogólnopolski Maraton Funkcjonariuszy Służby Więziennej o Puchar Dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu oraz równolegle Ogólnopolski Maraton Osób Pozbawionych Wolności.

17 października br. ruszyła kampania społeczna pn. „S.O.S Przeciwko handlarzom i łowcom dusz”, której współorganizatorami są: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Komenda Stołeczna Policji, Armia Zbawienia, Punkt Weryfikacji Ofert Pracy oraz Gazeta Codzienna Fakt. Honorowy patronat nad kampanią objęła Ambasada Brytyjska.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej