28 września w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca VI Międzynarodowy Konkurs Historyczny Wojna Polsko-Bolszewicka 1919-1920 w Obronie Granic i Niepodległości. Wśród laureatów byli też osadzeni.

Służba Więzienna pod względem wzrostu wynagrodzeń musi być zawsze traktowana tak samo jak inne służby mundurowe. Takie zdecydowane stanowisko Ministra Sprawiedliwości było respektowane od 2015 roku z korzyścią dla blisko 30 tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

15 września br. zostało zawarte porozumienie dotyczące zatrudnienia więźniów w Lasach Państwowych. W wydarzeniu uczestniczyli wiceministrowie dwóch resortów: sprawiedliwości Michał Woś oraz  klimatu i środowiska Edward Siarka.

W dniach od 8 do 10 września 2021 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się narada instruktażowo-szkoleniowa Zespołu ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej.

Co roku tysiące Polaków umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek tzw. nagłego zatrzymania krążenia. Szybkie udzielenie pomocy w ciągu 2-3 minut znacznie zwiększa szanse na przeżycie. Natychmiastowa pomoc jest też potrzebna przy złamaniach, urazach czy drobnych poparzeniach. Funkcjonariusze Służby Więziennej cyklicznie szkolą się z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Liczba seniorów osadzonych w polskich jednostkach penitencjarnych rośnie wraz ze starzeniem się społeczeństwa. Kadra więzienna odpowiada na potrzeby ludzi w trzeciej porze roku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej