Dzięki podpisanemu porozumieniu między Służbą Więzienną a Stowarzyszeniem Pomocy „Ludzie Ludziom” odbyło się spotkanie dla skazanych i funkcjonariuszy w dniu 22.02.2019. Spotkanie było prowadzone przez pracowników Stowarzyszenia: Ewę Humienną, Sylwię Szwaja i Paulinę Szuba.

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu zakończył się program readaptacyjny aktywizacji zawodowej „Jak szukać pracy 1/2019”. Zajęcia prowadzone były we współpracy wychowawcy, doradcy zawodowego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP we Wrocławiu oraz przedstawiciela Urzędu Pracy we Wrocławiu.

W dniu 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Dokument ten stał się podstawą do funkcjonowania i dalszego kształtowania polskiego systemu penitencjarnego. Podpisanie pierwszego aktu prawnego, regulowało organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu prowadzone są oddziaływania z zakresu biblioterapii, muzykoterapii, filmoterapii i plastykoterapii.

W związku z planowanymi w dniach 16-17 luty 2019 r. pracami modernizacyjnymi, ulegnie zmianie termin udzielania widzeń.

"Skok w Nowy rok”

18.01.2019

2019 rok w Areszcie Śledczym we Wrocławiu rozpoczęliśmy naprawdę z wysokiego pułapu. Albowiem w dniu 5 stycznia na zaproszenie Funkcjonariusza Służby Więziennej odwiedzili jednostkę przedstawiciele Towarzystwa Lotniczego Świebodzice, którzy uczestniczyli w  spotkaniu z grupą skazanych. Była to druga wizyta osób reprezentujących Towarzystwo Lotnicze Świebodzice w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Pierwszy raz nasi goście odwiedzili nas w 2013 roku....

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej