Podnosimy skuteczność zabezpieczeń techniczno- ochronnych

W areszcie rozpoczęły się praktyki zawodowe studentów kierunków medycznych realizowanych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Piknik strzelecki dla dzieci funkcjonariuszy aresztu.

Funkcjonariusz AŚ Zielona Góra na podium.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

W ramach porozumienia AŚ w Zielonej Górze z MOPS w Zielonej Górze, na terenie aresztu doszło do spotkania kierujących instytucjami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej