W dniu dzisiejszym na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie odbyły się ćwiczenia obronne, przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, dzięki czemu funkcjonariusze mogli doskonalić swoje umiejętności w nagłej sytuacji kryzysowej.

„Czy siadając do wywiadów z bohaterkami reportażu, miałam w głowie obraz kobiet w służbach mundurowych ? Tak. Nie był on jednak sprecyzowany, ani zamknięty w jakiś konkretnych ramach. Byłam otwarta na każdą tezę, na każdy wniosek. Zyskałam dzięki temu nową perspektywę - a w właściwie trzy – które dały mi do zrozumienia, że każdą szufladkę, w którą zostaniemy zamknięte, można otworzyć od środka” – od takiego wstępu w nr 42 Kwartalnika...

Areszt Śledczy w Wejherowie z mjr. Grzegorzem Woscholskim na czele, w dniu 03.10.2021r. uczestniczył w uroczystości w miejscu zwanym „Kaszubską Golgotą”, aby oddać cześć pamięci ofiar, dla których ostatnim obrazem w życiu był Piaśnicki Las.

W dniu 24 września 2021r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie mjr Grzegorz Woscholski w odpowiedzi na zaproszenie, wspólnie z mjr Alicją Kokoszką – Drobińską kierownik działu ewidencji, uczestniczył w uroczystości otwarcia nowej siedziby Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie mjr Grzegorz Woscholski, podpisał kolejną umowę, następstwem której skazani zostaną zatrudnieni przy produkcji szyb w firmie WWGlass.

Biała

13.09.2021

W piątek (10 września) Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie mjr Grzegorz Woscholski wspólnie z  Komendantem KPP w Wejherowie oraz zastępcą Komendanta PPSP w Wejherowie, złożył wieniec przy grobach poległych oficerów i żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców w Białej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej