MUZYKA NIEPODLEGŁA

27.08.2019

Pod takim tytułem na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie odbył się koncert muzyki klasycznej.

Programy resocjalizacji sprzyjające readaptacji społecznej skazanych są doskonałym sposobem zdobycia wiedzy na temat poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie

Power 2019

26.06.2019

W czerwcu na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie rozpoczął się kolejny z zaplanowanych na rok 2019 cykli szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W dniu 19.06.2019 r. wejherowski areszt odwiedziły siostry zakonne z Częstochowskiego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek .

Cichy Bohater

29.05.2019

Szeregowy Jan Koziróg pełniący na co dzień służbę strażnika Działu Ochrony w Areszcie Śledczym w Wejherowie udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadku samochodowego.

Studia w praktyce

24.05.2019

Studenci drugiego roku kierunku Kryminologia i Kryminalistyka z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni uczestniczyli w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie w myśl zasady, że wiedzę teoretyczną dobrze jest poprzeć praktyką.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej