O tym jak ważne są uregulowania prawne i jak istotne jest ich przestrzeganie rozmawiali funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim ze słuchaczami Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Kościerzynie.

8 maja br. funkcjonariusze reprezentujący starogardzki Areszt Śledczy odwiedzili uczniów najstarszych klas Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Niedamowie.

Ile widzeń w miesiącu może realizować skazany? Czy zdarzają się przypadki symulowania zaburzeń psychicznych wśród osadzonych w celu zmniejszenia wymiaru kary pozbawienia wolności? Czy cele mieszkalne są kontrolowane przez funkcjonariuszy? Na te pytania odpowiedzieli młodzieży funkcjonariusze Aresztu Śledczego ze Starogardu Gdańskiego podczas kolejnej z wizyt plenerowych.

Mjr Andrzej Ścisłowski, Zastępca Dyrektora starogardzkiego Aresztu Śledczego reprezentował starogardzką jednostkę penitencjarną podczas obchodów 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

3 maja br. na terenie Strzelnicy przy ul. Brackiej 1 w Starogardzie Gdańskim odbył się IV Festyn Rodzinny. Głównymi organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego oraz Starogardzkie Centrum Kultury. W jego realizację aktywnie włączyli się także funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego.

28 kwietnia 2023 roku drużyna reprezentująca Areszt Śledczy wywalczyła srebrny medal podczas Turnieju Służb Mundurowych z powiatu starogardzkiego w piłkę siatkową.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej