Resocjalizacja to jeden z elementów misji, której spełnienie stawia sobie za zadanie Służba Więzienna. Funkcjonariusze i pracownicy każdego dnia podejmują się jednego z najtrudniejszych zadań, jakie przed nimi postawiono – zmiany ludzkich osobowości. Organizując zatrudnienie, zapewniając edukację, poddając osadzonych oddziaływaniom kulturalno-oświatowym przygotowują ich do życia „po więzieniu”. Do życia bez przestępstwa.

Święta Bożego Narodzenia to czas spędzany zazwyczaj w gronie rodziny i osób bliskich. Osoby pozbawione wolności szczególnie w tym czasie odczuwają dolegliwość wynikającą z izolacji. Rozumiejąc te zależności, jako kadra penitencjarna staramy się chociaż w jakimś stopniu stworzyć przyjazną atmosferę i klimat świąteczny w miejscu odosobnienia, które znajduje się w zakładzie penitencjarnym.

Mentor w służbie więziennej to przewodnik, doradca, konsultant, wspierający podopiecznego w rozwoju kompetencji zarówno merytorycznych, jak i związanych z rozwojem osobistym.

W dniu 19.11.2019 r. w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gd. odbyła się uroczystość podczas, której dyrektor jednostki ppłk Marek Rzeszótko wręczył funkcjonariuszom tutejszej jednostki awanse na wyższe stopnie służbowe.

Po 123 latach niebytu, zaborów, czekania, nadziei, walki i cierpienia - dokładnie 101 lat temu państwo polskie wróciło na mapę Europy i świata. Od 11 listopada 1918 roku Polska znowu jest niepodległa i zjednoczona. Dla upamiętnienia tej jakże ważnej dla nas Polaków daty, 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.

Pożar na terenie aresztu śledczego, wzięcie i przetrzymywanie zakładnika w celu wymuszenia określonej decyzji na dyrektorze jednostki, uzbrojone niezidentyfikowane osoby w okolicy aresztu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej