Z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ uruchomiona została kolejna edycja programu "Dość Niemocy, Stop Przemocy" z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Służba Więzienna realizuje kolejny, ostatni już tegoroczny kurs zawodowy dla osób pozbawionych wolności. Tym razem został on sfinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Komunikat

13.11.2020

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 (wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Komunikat

06.11.2020

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 (wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Komunikat

30.10.2020

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 (wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Komunikat

23.10.2020

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 (wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej