Spotkanie wigilijne

23.12.2022

W Areszcie Śledczym w Hajnówce odbyło się spotkanie opłatkowe dla osadzonych i ich rodzin zorganizowane przez Dział Penitencjarny Aresztu Śledczego w Hajnówce.

W naszej jednostce odbyły się ćwiczenia ochronne. W ramach ćwiczeń udział wzięli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce.

12 grudnia b.r. ppłk Roman Paszko Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce oraz Zastępca Dyrektora por. Dariusz Żynda uczestniczyli w uroczystym otwarciu nowych hal produkcyjnych firmy Pronar.

W szeregach naszej służby jest wiele osób zaangażowanych w niesienie pomocy potrzebującym. Niektórzy z nich zasługują na szczególną uwagę, a ich wyróżnienie jest powodem do domu dla nas wszystkich.

24 listopada 2022 r. w Areszcie Śledczym w Hajnówce Dyrektor ppłk Roman Paszko wręczył awanse na wyższe stopnie służbowe.

11 listopada 2022 r. w Hajnówce odbyły się uroczyste obchody 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Hajnowski areszt podczas uroczystości reprezentował Zastępca Dyrektora por. Dariusz Żynda wraz z pocztem sztandarowym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej