Komunikat

17.03.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa pomorskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami...

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

W piątek 6 marca w Kartuzach odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych z udziałem gdańskiej Służby Więziennej.

W 2015 roku w Areszcie Śledczym w Gdańsku po raz pierwszy utworzono warsztaty teatralne, które składały się z dwóch segmentów. Część pierwsza to praca nad sobą osadzonych, poprzez otworzenie się, i uwolnienie emocji. Pokazanie, że emocje, które są nie muszą być destruktywne, zaś można z nich stworzyć coś pozytywnego np. Sztukę...

Dzień 8 lutego na mocy zapisu ustawy o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 roku został ustanowiony Świętem Służby Więziennej. Dzień ten nawiązuje do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego, który stał się zalążkiem obecnego systemu penitencjarnego.

Areszt Śledczy w Gdańsku od 2016 roku realizuje szkolenia zawodowe dla skazanych, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.7 „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej