Mając na uwadze ogłoszenie i trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania podjętych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego, w tym miasta Gdańska, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu...

Komunikat

28.09.2020

Komunikat dotyczący zatrudnienia zewnętrznego skazanych

Czujni i skuteczni

16.09.2020

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gdańsku podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych muszą być niezwykle czujni. W dniu 11 września 2020 r. ujawnili przy osadzonym 0,49 g niedozwolonej substancji. Badanie narkotestem wykazało obecność THC.

W dniu 4 września zakończył się okres odbywania praktyki zawodowej przez funkcjonariuszy służby kandydackiej Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Zgodnie z programem studiów o kierunku penitencjarystyka studenci uczelni nabywali praktyczne umiejętności przez okres sześciu tygodni w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Był to kolejny etap praktyki zawodowej, która umożliwiła poznanie struktury organizacyjnej i codziennego funkcjonowania...

Mając na uwadze ogłoszenie i trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania podjętych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego, w tym miasta Gdańska, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu...

W dniu 19 sierpnia 2020 r. odbył się egzamin na pierwszy stopień w korpusie oficerów Służby Więziennej. Funkcjonariusze okręgu gdańskiego po zakończeniu kształcenia w formie studiów podyplomowych w zakresie penitencjarystyki w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie pozytywnie zdali egzamin sprawdzający ich wiedzę. Tym samym, absolwenci uczelni zasili szeregi oficerskie Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej