Ślubowanie na sztandar szkoły to najważniejszy dzień dla Kadetów pierwszego rocznika klas mundurowych liceów ogólnokształcących Spartakus z Gdańska i Kwidzyna

18 maja br. na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku miało miejsce niecodzienne spotkanie, w którym udział wzięli oficjalni przedstawiciele Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku oraz ścisłe kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Kpr. Damian Malinowski oraz ppor. Przemysław Rosiecki w czasie wolnym od służby zachowali czujną postawę obywatelską. Ich godne naśladowania postawy wyróżnił płk Artur Król – Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku.

W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu edukacji prawnej dla młodzieży funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Gdańsku prowadził zajęcia dla uczniów szkół podstawowych w Ostaszewie i w Grzybnie.

9 maja br. płk Artur Król – Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdański wziął udział w uroczystych obchodach 78. rocznicy oswobodzenia KL Stutthof.

W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu edukacji prawnej dla młodzieży uczniowie gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej