W dniu 01.04.2022 roku przekazaliśmy zakupione produkty do punktu zbiórki znajdującego się w Miejskiej Bibliotece Publicznej na terenie Bytomia.

Z dniem 14 marca br. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Łukasz Górny powołał kpt. Przemysława Domagałę na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Bytomiu. 

W dniu 06.03.2022 r. Nasi funkcjonariusze wzięli udział w biegu ulicami Bytomia, który był zadedykowany pamięci Żołnierzy Niezłomnych.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej rozkazem personalnym z dnia 2 marca 2022 r. powołał na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Bytomiu ppłk Gabrielę Grzywaczewską.

Od kilku dni jesteśmy świadkami niewyobrażalnej tragedii Ukrainy. Funkcjonariusze Służby Więziennej w całym kraju włączają się w pomoc Ukraińcom uciekającym przed wojną. To bardzo trudny czas dla Ukrainy, dla wszystkich, którym nie jest obojętny los ludzi.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej