Areszt Śledczy w Krasnymstawie realizuje Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

"Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok – Dobrym Czasem." - Konstanty Ildefons Gałczyński

W dniu 27 listopada 2019 r. w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie odbyła się uroczysta odprawa z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W dniu 19 listopada 2019 r. uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie wraz z opiekunami odwiedzili krasnostawską jednostkę penitencjarną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej