KOMUNIKAT

21.04.2020

W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie na okres 14 dni przedłużono obowiązujące rozwiązania mające na celu unieszkodliwienie źródeł zakażenia i przecięcie dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2

Z uwagi na ogłoszony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz rosnące potrzeby poszczególnych instytucji w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony osobistej, Areszt Śledczy w Krasnymstawie aktywnie włączył się w pomoc, tym którzy w obecnym czasie szczególnie jej potrzebują. Inicjatywa ta wpisuje się w ramy wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej realizowanej pod hasłem Resort Sprawiedliwości Pomaga.

Z uwagi na ogłoszony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz rosnące potrzeby poszczególnych instytucji w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony, Areszt Śledczy w Krasnymstawie czynnie włączył się w społeczną akcję szycia maseczek.

KOMUNIKAT

07.04.2020

W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie na okres 14 dni przedłużono obowiązujące rozwiązania mające na celu unieszkodliwienie źródeł zakażenia i przecięcie dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2

KOMUNIKAT

24.03.2020

Od dnia 25 marca do 7 kwietnia br. w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie wstrzymuje się udzielanie widzeń, zatrudnienie osób pozbawionych wolności poza terenem jednostki, odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych oraz zmienia się zasady otrzymywania paczek przez skazanych.

KOMUNIKAT

18.03.2020

Od dnia 18 marca br. w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie wstrzymuje się udzielanie widzeń, zatrudnienie osób pozbawionych wolności poza terenem jednostki oraz  odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej