Zawód: ogrodnik

17.09.2019

Służba Więzienna podejmuje szereg działań mających na celu zwiększenie szans na odnalezienie się więźniów na rynku pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Delegacja tutejszej jednostki wzięła udział w obchodach z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Bitwa pod Morką była jednym z pierwszych starć w wojnie obronnej 1939 roku.

Dzięki zintensyfikowaniu oddziaływań ukierunkowanych na zatrudnienie osób pozbawionych wolności prowadzonych przez funkcjonariuszy tutejszej jednostki powszechność zatrudnienia na dzień 23 sierpnia 2019r. wynosi 61 %.

Edukacja historyczna w tutejszej jednostce jest jednym z elementów oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzonych wobec skazanych. W 75. rocznicę Powstania Warszawskiego odbyła się pogadanka dla osadzonych za pośrednictwem radiowęzła upamiętniająca walczących.

Na co  dzień funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Częstochowie kpr. Grzegorz Czech dba o bezpieczeństwo w jednostce. Po służbie realizuje swoje pasje.

Czas na zmiany

11.07.2019

Areszt Śledczy w Częstochowie gościł pastorów Kościoła zielonoświątkowego - p. Zbigniewa Kusiona, który na co dzień pełni posługę religijną w zborze w  Krynicy Zdroju oraz p. Tomasza Kmiecika, który od kilku lat pełni posługi religijne dla naszych osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej