Rozmawiano o współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Norwegią w ramach Programu „Sprawiedliwość”, realizowanego przy wsparciu funduszy norweskich. Omówiono także dotychczasową oraz przyszłą koordynację działań w ramach wsparcia służby więziennej. Wiceminister Vika zadeklarował wsparcie Polski w procesie przywracania praworządności.

Psychologowie stanowią integralną część zespołu penitencjarnego. Dlatego ich święto jest okazją do wyrażenia wdzięczności i uznania za to, że swoim życiem zawodowym wspierają innych w radzeniu sobie z emocjonalnymi trudnościami.

Wszyscy twórcy profesjonalni i amatorzy już mogą nadsyłać swoje produkcje na XII International Film Festival in Olsztyn „Prison Movie”. Autorami filmów o tematyce penitencjarnej mogą być zarówno reżyserzy, dziennikarze, aktorzy, youtuberzy, fotograficy, jak i funkcjonariusze, studenci, uczniowie oraz osadzeni.

Z dniem 19 lutego 2024 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał mjr. Cezarego Mecwaldowskiego na stanowisko Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

Powstrzymała napastnika - wychodząc z jednego z czeladzkich sklepów por. Magdalena Bartosiewicz zobaczyła, że mężczyzna okłada patelnią kobietę. Zareagowała natychmiast.

Komunikat

14.02.2024

Odwołania ze stanowisk dyrektorów Przywięziennych Zakładów Pracy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej