W Zakładzie Karnym w Wojkowicach mieliśmy okazję gościć uczniów klasy 2 z Zespołu Szkół nr 1 z Piekar Śląskich w ramach Ogólnopolskiego programu Służby Więziennej związanego z edukacją proobronną młodzieży „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”.

W dniu 12 września 2023r. Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Wojkowicach wzięli udział w Targach Pracy dla młodzieży szkół średnich, zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Będzinie.

4 września odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024 z udziałem Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach - mjr Jarosław Wrona, Dyrekcji wraz z Gronem Pedagogicznym oraz słuchaczami CKU w Wojkowicach.

W sobotę 2 września 2023r., na terenie Kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich odbyło się podsumowanie akcji profilaktycznej.

Dnia 1 września 2023 roku na terenie Zakładu Karnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach otwarty zostaje nowy kierunek kształcenia - Górnik eksploatacji podziemnej, prowadzony zgodnie z podstawą ministra edukacji.

W ramach współpracy Zakład Karny w Wojkowicach odwiedziła grupa studentów z kierunku psychologii studiujących na SWPS.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej