I etap zakończony

22.09.2021

Podpisana przez Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach umowa z dnia 17 grudnia 2019 r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach” została zrealizowana.

„Cieszymy się, że możemy powitać kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w tym miejscu” – tymi słowami kpt. Mariusz Przybył Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach powitał kopię obrazu, która po raz pierwszy w historii swojej wędrówki zagościła we wronieckim więzieniu.

Kpr. Mateusz Jędrzejczak strażnik działu ochrony w Zakładzie Karnym we Wronkach udaremnił dalszą jazdę pijanemu kierowcy.

W niedzielę 12 września na strzelnicy sportowej w Mutowie k. Szamotuł odbyły się obchody 90-lecia Kurkowych Bractw Strzeleckich Okręgu Szamotulskiego. Służbę Więzienną podczas uroczystość reprezentowali zastępcy dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach – ppłk Krzysztof Kaczmarek i ppłk Krzysztof Trofimiuk.

Oddziaływania religijne w resocjalizacji penitencjarnej to forma pracy sprzyjającej przemianie duchowej osób odbywających karę pozbawienia wolności oraz odbudowywaniu ich więzi ze społeczeństwem, a szczególnie z rodziną.

1 września 2021 r. pod pomnikiem „Ku czci i chwale poległym za wolność Ojczyzny" na wronieckim Rynku odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej